AVUKAT VEYSEL EROL HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA ALANLARI

Değişik hukuk alanlarında değişik dava türleri hukuk büromuz tarafından yürütülmekte olup, başıca alanlar aşağıdaki gibidir.

 • CEZA HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • REKABET HUKUKU 
 • İDARE HUKUKU
 • MEDYA HUKUKU
 • DENİZ TİCARET VE TAŞIMACILIK HUKUKU
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • İcra takibi
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İmzaya ve borca itiraz
 • İstihkak davaları
 • AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ VE AB HUKUKU
 • TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
 • İŞ HUKUKU
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU
 • SAĞLIK HUKUKU
 • VAKIF VE DERNEKLER HUKUKU
 • İHALE HUKUKU
 • BİLİŞİM HUKUKU
 • ÇEVRE HUKUKU
 • ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
 • MİRAS HUKUKU
 • Mirasçılık belgesi alınması
 • İzale-i şuyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasın reddi davaları
 • Miras şirketine mümessil atanmasıyla ilgili davalar
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasta defter tutulması
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Taksim sözleşmelerinin hazırlanması
 • AİLE HUKUKU VE BOŞANMA
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Nişanın bozulmasında ortaya çıkan davalar
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad soyadı düzeltme, değiştirme
 • Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
 • Evlat edinmek için izin davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılma davaları
Avukat Ankara
Avukatlık Büromuz
Danışmanlık, davalar bunun yanısıra, çeşitli kamu ve özel kurumları nezdinde hukuki temsil hizmetleri vermektedir.

Hukuki Danışmanlık Ankara
Vekalet Bilgileri
Vekalet bilgileri web sitemizde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Detaylar..
Uzunca bir süreden beri geniş çalışma alanlarını kapsamakta olan hukuk faaliyetlerini Ankara da devam ettirmektedir.

Her Hakkı Saklıdır. Copyright 2018 © Avukat Veysel Erol Ankara.
Avukat
Ceza Hukuku Faaliyetleri
Vekalet Bilgilerimiz